Temu Pisah

  • 0
Pertemuan dan perpisahan adalah keniscayaan yang selalu berkelindan. Kepadanyalah segala peristiwa di dalam semesta berpijak.

No comments:

Post a Comment